top of page

take downs

קרבות יכולים להיות מוכרעים ממצב עמידה או בקרקע. ממצב עמידה ישנה אפשרות להכרעה באמצעות מכת יד, רגל או ראש או קבלת יתרון באמצעות הטלת היריב לקרקע ומשם מעבר לשליטה עד להכנעה (חניקה או נעילת מפרק). יכולת שליטה ודומיננטיות במעברים שבין עמידה לקרקע, מאפשרת קבלת יתרון ברור בקרב ויכולת ליזום טופ גיים ומשחק התקפי. התמקצעות בהטלות מצריך אימונים ממוקדים לתחום כיוון שזהו עולם שלם שקשה להכיר לעומק. באימוני הטייקדאונס אנו מתרגלים וחוקרים הטלות מעולם בג'ודו וההיאבקות, עם ובלי חליפת אימון. מעבר לכך, אנו מתאמנים על צימצום הטווח מעבודת סטרייקינג לקלינץ' ולהטלה. אנו לא מנתקים את ההטלה מהפרספקטיבה הרחבה של הקרב ולכן ההטלות שאנו מתרגלים צריכות לעמוד בכמה כללים: הטלות שאינן מכניסות את המטיל לממצבי סכנה של פוזיציה או של הכנעה, צימצום טווח באופן שאינו חושף את המטיל למכות יעילות.

בסוף ההטלה, המטיל אמור להיות בטופ גייס ובעדיפות בפוזיציה התקפית.
מעבר לכך אנו מתרגלים את כל סוגי ההטלות. הטלות רגל, מותן, יד, הקרבה.

take down.jpg
51019923_10156870790834840_2288256625670
30516361_10156172474529840_4723639194310
bottom of page