top of page

jiu  jistu, bjj

ג'יו-ג'יטסו הינה אומנות לחימה המתמקדת בטווח הקרוב ובעיקר על הקרקע. ג'יו-ג'יטסו מתבסס על שימוש במנופים, תזמון, וטכניקה מתוחכמת על מנת לגבור על יריב חזק יותר וגדול יותר. באימונים נלמדות טכניקות שונות של הטלות, נעילות מפרקים, חניקות, אחיזות וסוגים שונים של שליטה על יריב שמתנגד. ג'יו-ג'יטסו הינו בעצם משחק שח שמזרן האימונים הוא לוח המשחק והגוף הינו כלי המשחק. המהלכים הינם אין סופיים. ג'יו-ג'יטסו ברזילאי הוכיח עצמו בעולם כולו כשיטת הלחימה האפקטיבית והדומיננטית ביותר. באקדמיה לג'יו-ג'יטסו ואומנויות לחימה משולבות אנו ממשיכים את לימוד ושיכלול אומנות הלחימה ומזמינים אותך להצטרף למקום המקצועי ביותר בישראל. האימונים מתאימים למתחילים ומתקדמים.

 

ג'יו ג'יטסו ברזילאי הינה ההתפתחות האחרונה בעולם אומנויות הלחימה שמבוססת על היסטוריה ארוכה אך אינה נצמדת לטכניקות היסטוריות ולא רלוונטיות (עיקרון הפונקציונליות). כשלחימה מופיעה, היא תמיד מצריכה תגובה כאן ועכשיו. ג'יו ג'יטסו מכשיר לוחמים לתגובות אילו.

32738960_10156259970429840_1539850383839
bjj2.jpg
bjj.jpg

הפילוסופיה של אומנות הלחימה ג'יו ג'יטסו
תרגול ואימון בג'יו ג'יטסו טומן בחובו, מעבר לרמת לחימה והגנה עצמית, אפשרויות להתפתחות הרמונית. התפתחות זו ניתן לחוות ואין טעם לדון בה ללא תרגול. ג'יו ג'יטסו והעיסוק באומנויות לחימה מאפשר לפתח רגישות לסביבה ולטבעם של דברים. דרך חיים באומנות הלחימה מאפשרת אורח חיים בריא, מאוזן, כנה והוליסטי. העיסוק באומנויות לחימה הינו כלי מצויין להכשיר את התודעה עם המציאות. הלוחם חייב להתעלות על הטכניקה. בלחימה, אין הלוחם נפרד מיריבו, אלא הם מציאות אחת. ביסודו של דבר, הלוחם נלחם בעצמו.

"זכור שבאת לכאן לאחר שהבנת את הצורך להיאבק עם עצמך, רק עם עצמך: אתה צריך על כן להודות לכל מי שנותן לך הזדמנות." – ג.א.ג.

bottom of page