top of page

אימון ילדים

באוקטופוס אקדמי אנו מאמינים ויודעים שאומנויות לחימה מקנות לילדים כלים לחיים. צוות ההדרכה מציב בפני כל ילד משימות בהתאם לרמת הקושי וההבנה של על מנת לפתח תחושת מסוגלות, יצירתיות וביטחון עצמי. האימונים מחדדים יכולות קשב ומיקוד, תוך כדי התאמת סביבה חברתית מתאימה ליצירת קשרים ובטיווח של המרדיך יצירת חברויות ויכולות שיתוף פעולה.

44131168_2219322291412796_76531752781175
IMG_1550.JPG
56262446_517254368803034_579567449895495
bottom of page