top of page
  • תמונת הסופר/תשאול זגהר

מצבי לחימה בג'יוג'יטסו

עודכן: 1 באוג׳ 2019

מטרת הלחימה ב- ג'יו ג'יטסו הינה הכנעת היריב והתגברות עליו בכל מצב. ניתן לחלק את הלחימה לשלושה מצבים עיקריים: מצבי מאבק, מצבי שליטה ומצבי נחיתות. תיאור המצבים ומטרותיהם:

מצבי מאבק:

לחימה בעמידה  Stand up fighting (מצב לחימתי שאתה עומד בו על 2 רגליך) – מטרת הלחימה בעמידה תהיה לגרום ליריב לאבד הכרה או להפיל אותו לקרקע.

גארד  Guard (מצב שבו היריב נמצא בין רגליך או בהמשך לרגליך כשאתה יושב או שוכב על הגב) – המטרה במצב של גארד הינה הכנעת היריב או הפיכתו למצב שולט (מאונט, סייד מאונט, צפון דרום, בק מאומט ולעיתים חצי גארג מלמעלה).

בתוך הגארד  Passing the Guard (מצב שאתה עומד או יושב על ברכיך כשיריב תופס אותך בתוך גארד) – המטרה בתוך הגארד תהיה לעבור את רגלי היריב למצב שולט (מאונט, סייד מאונט, צפון דרום, ולעיתים חצי גארד מלמעלה).

חצי גארד Half Guard (מצב שבו אתה שוכב על צידך או גבך ואחת מרגלי היריב בין רגליך) – המטרה הינה להכניע את היריב, להפוך אותו למצב שליטה או במצב שיש סכנה, להחזירו לגארד.

בתוך חצי גארד  Passing the half Guard (מצב שבו אתה על בירכיך ואחת מרגליך תפוסה בחצי גארד) – המטרה להכניע את יריבך או להוציא את הרגל התפוסה מבין רגליו ובכך להגיע למצב שליטה.

קיפוד מצב תחתון, צב מצב תחתון או 6 מצב תחתון Turtle from the bottom (מצב שבו אתה נשען על ידייך ורגלייך והיריב מעליך) - המטרה להכניע להגיע למצב מאבק אחר או למצב שליטה.

קיפוד מצב עליון, צב מצב עליון או 6 מצב עליון Turtle from the top (מצב שאתה מעל יריב במצב קיפוד תחתון) - המטרה להכניע או להגיע למצב שליטה.

מצבי שליטה:

מאונט  Mount (מצב שבו אתה יושב על יריבך בסגנון רכיבה) – המטרה ממצב מאונט הינה להכניע את יריבך או כאשר יריבך שומר על עצמו היטב, לעבור למצב שליטה אחר לפתיחת הגנותיו.

סייד מאונט או 100 קילו Side control/Side mount (מצב שבו אתה שוכב על יריבך במאונך ומשקלך לוחץ אותו) – המטרה הינה להכניע את היריב או לעבור למצב שליטה אחר על מנת לעבור את הגנותיו.

צפון דרום או 69 North south control (מצב שבו אתה שוכב על יריבך כשרגליכם פונות לכיוונים נגדיים) – המטרה להכניע את יריבך או לעבור למצב שליטה אחר על מנת למצוא פירצה בהגנותיו.

ברך על הבטן/חזה  Knee on stomach (מצב שבו אתה מעל ליריב ששוכב וברכיך לוחצת את יריבך לקרקע) – המטרה להכניע את היריב או לעבור למצב שליטה אחר ואז להכניעו.

בק מאונט  Back control/Back mount (מצב שבו אתה מאחורי היריב ואוחז אותו בעזרת רגליך וידיך) – המטרה להכניע את היריב או לעבור למצב שליטה אחר ואז להכניעו.

מצבי נחיתות:

מצבי הנחיתות הם מצבים שבהם היריב הצליח להגיע למצב שליטה עליך. מטרתך במצבי הנחיתות הינה לצאת מהם ולהגיע למצבי מאבק או שליטה. קשה מאוד להכניע ממצב נחיתות.

ניתן לחלק את מגוון ההכנעות לשנים: נעילות מפרקים וחניקות.

 מתחלקות לחניקות דם, חניקות אויר וחניקות משולבות. ישנם אפשרויות גדולות בהרבה כאשר חונקים עם חליפת האימון.

הערות כלליות:

העיקרון הוא כזה :

ממצבי מאבק המטרה להגיע להכנעה או למצבי שליטה.

ממצבי שליטה המטרה להגיע להכנעה או לעבור למצב שליטה אחר.

ממצבי נחיתות המטרה להגיע למצבי מאבק או למצבי שליטה.

הכנעה מסיימת לחימה באיבוד הכרה של היריב או בנזק ביומכני המגביל את אפשריות הלחימה שלו.

- לאימוני ג'יו-ג'יטסו מתווספים מכות ידיים ורגליים וטכניקות של הגנה עצמית על מנת לקבל תמונה כוללת של מגוון מצבי הלחימה.

- כשמתמודדים בלחימה חופשית, ישנו יתרון נוסף ובולט למצבי השליטה שהוא האפשרות לתת מכות אפקטיביות. בלחימה חופשית ישנו יתרון מסויים בתוך הגארד, החצי גארד והקיפוד כשאתה העליון באותה סיבה – המכות יותר אפקטיביות.

- לכל מצב לחימתי ישנן כמובן וריאציות ואפשרויות רבות. חלוקת המצבים הינה סכמטית לחלוטין ומאפשרת הבנה רק למצבים מובהקים.

124 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page