top of page
  • תמונת הסופר/תשאול זגהר

מצבי הלחימה ב- MMA

עודכן: 1 באוג׳ 2019


מטרת הלחימה ב MMA הינה נטרול היריב ע"י KO (מכה לאיבוד הכרה) או הכנעה והתגברות עליו בכל מצב. ניתן לחלק את הלחימה לשלושה מצבים עיקריים:  עמידה, קרקע וקלינץ''.

מצבי עמידה:

לחימה בעמידה  Stand up fighting (מצב לחימתי שאתה עומד בו על 2 רגליך) – מטרת הלחימה בעמידה תהיה לגרום ליריב לאבד הכרה או להפיל אותו לקרקע. מצב העמידה נחשב מצב ניטראלי והוא המצב ההתחלתי של הלחימה.

מצבי קלינץ:

לחימה בקלינץ'' Clinch Fighting (מצב לחימתי שבו היריבים חובקים זה את זה בעמידה) –

מטרת הלחימה בקלינץ'' תהיה לגרום ליריב לאבד הכרה או להפיל אותו לקרקע ולעיתים אף להכניע.

מצבי קרקע:

ב MMA כל עמדה עליונה בקרקע היא עמדת שליטה וכל עמדה תחתונה בקרקע היא עמדת נחיתות עקב אפקטיביות המכות.

גארד  Guard (מצב שבו היריב נמצא בין רגליך או בהמשך לרגליך כשאתה יושב או שוכב על הגב) – המטרה במצב של גארד הינה הכנעת היריב או הפיכתו למצב שולט (מאונט, סייד מאונט, צפון דרום, בק מאומט ולעיתים חצי גארג מלמעלה) או להעמד.

בתוך הגארד  Passing the Guard (מצב שאתה עומד או יושב על ברכיך כשהיריב תופס אותך בתוך גארד) – המטרה בתוך הגארד תהיה לעבור את רגלי היריב למצב שולט (מאונט, סייד מאונט, צפון דרום, ולעיתים חצי גארד מלמעלה) או לשלוח מכות GNP.

חצי גארד Half Guard (מצב שבו אתה שוכב על צידך או גבך ואחת מרגלי היריב בין רגליך) – המטרה הינה להכניע את היריב, להפוך אותו למצב שליטה או במצב שיש סכנה, להחזירו לגארד או להיעמד.

בתוך חצי גארד  Passing the half Guard (מצב שבו אתה על בירכיך ואחת מרגליך תפוסה בחצי גארד) – המטרה להכניע את יריבך או להוציא את הרגל התפוסה מבין רגליו ובכך להגיע למצב שליטה (מאונט, סייד מאונט) או לשלוח מכותGNP. לעיתים ניתן גם להכניע.

קיפוד מצב תחתון, צב מצב תחתון או 6 מצב תחתון Turtle from the bottom (מצב שבו אתה נשען על ידייך ורגלייך והיריב מעליך) - המטרה להכניע להגיע למצב מאבק אחר או למצב שליטה.

קיפוד מצב עליון, צב מצב עליון או 6 מצב עליון Turtle from the top (מצב שאתה מעל יריב במצב קיפוד תחתון) - המטרה להכניע או להגיע למצב שליטה. ממצב זה אפשר לתת GNP.

מאונט  Mount (מצב שבו אתה יושב על יריבך בסגנון רכיבה) – המטרה ממצב מאונט הינה להכניע את יריבך או לשלוח מכות GNP

סייד מאונט או 100 קילו Side control/Side mount (מצב שבו אתה שוכב על יריבך במאונך ומשקלך לוחץ אותו) – המטרה הינה להכניע את היריב או לשלוח מכות GNP. ניתן גם לעבור למצב שליטה אחר על מנת עבור את הגנותיו.

צפון דרום או 69 South North control (מצב שבו אתה שוכב על יריבך כשרגליכם פונות לכיוונים נגדיים) – המטרה להכניע את יריבך או לשלוח מכות GNP ניתן גם לעבור למצב שליטה אחר על מנת למצוא פרצה בהגנותיו.

ברך על הבטן/חזה  Knee on stomach (מצב שבו אתה מעל ליריב ששוכב וברכיך לוחצת את יריבך לקרקע) – המטרה להכניע את היריב או לשלוח מכות GNP. ניתן גם לעבור למצב שליטה אחר ואז להכניעו.

בק מאונט  Back control/Back mount (מצב שבו אתה מאחורי היריב ואוחז אותו בעזרת רגליך וידיך) – המטרה להכניע את היריב או לשלוח מכות GNP. ניתן גם לעבור למצב שליטה אחר ואז להכניעו.

בכל מצב שבו היריב נמצא מעליך ועבר את הגנת רגליך (גארד, חצי גארד) מטרתך תהיה להתגונן מפני מכות והכנעות ולנסות להחזיר את היריב לגארד או להיעמד.. קשה מאוד להכניע ממצבים אילו או לשלוח מכות אפקטיביות.

הכנעות:

ניתן לחלק את מגוון ההכנעות לשנים: נעילות מפרקים ו- חניקות.

מטרת נעילות המפרקים הינה לגרום לפריקה, מתיחה או קריעה במפרקים או ברצועות. נעילות ניתן לבצע על כל מפרק בגוף למעט האצבעות.

חניקות מתחלקות לחניקות דם, חניקות אויר וחניקות משולבות. מטרת החניקות הינה גרימת איבוד הכרתו של היריב.

- לכל מצב לחימתי ישנן כמובן וריאציות ואפשרויות רבות. חלוקת המצבים הינה סכמתית לחלוטין ומאפשרת הבנה רק למצבים   מובהקים.

44 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page