top of page

MMA

תחום אומנויות הלחימה המשולבות נקרא בדרך כלל MMA שזהו קיצור ל Mixed Martial arts.
ה MMA הינו סגנון הלחימה הקרבי ביותר והינו בעל הפרספקטיבה הרחבה ביותר ללחימה פנים מול פנים. אומנות הלחימה המשולבת מצויינת להגנה עצמיתלשיפור הכושר, ולתנועה נכונה. סגנון הלחימה הוכיח עצמו כאפקטיבי ביותר בתחרויות Vale Tudo ובמצבי אלימות ברחוב. סגנון הלחימה משלב בתוכו מספר תחומים מאומנויות לחימה קרביות, מקבל את היתרונות של כל אומנות לחימה ובנוסף לכך סגנון ה MMA מלמד מעבר נכון וקרבי בין כל תחום לחימה.
מצבי הלחימה ב MMA הינם לחימה בעמידה באמצעות מכות ידיים רגליים וראש, לחימה בעמידה במצב קלינץ' באמצעות תפיסות שולטות, מכות טווח קרוב והטלות, ולחימה על הקרקע באמצעות תפיסות שולטות, נעילות מפרקים (בריחים), חניקות ומכות על הקרקע GNP.


אומנויות לחימה רלונטיות ל- MMA הינם:
איגרוף קלאסי המשפר התקפות והגנות במכות ידיים.
איגרוף תאילנדי המשפר התקפות והגנות של אגרופים, מכות מרפק, בעיטות,

ברכיות ומכות ראש. חלק מהקלינצ'ים גם הוא רלוונטי.
היאבקות משפרת הטלות והורדות לקרקע יחד עם התגוננות מול מצבים אילו.
- סמבו משפר בריחים ונעילות במיוחד על הרגליים.
ג'יוג'יטסו ברזילאי משפר יכולות הורדה לקרקע ולחימה על הקרקע באמצעות בריחים, חניקות, שליטה ומעברים בית פוזיציות.
ג'ודו משפר הטלות והורדות לקרקע במיוחד עם חליפה.

כל אומנות לחימה בפני עצמה נותנת פתרונות טובים למצבים קרביים מוגבלים.

ה- MMA נותן מיומנות שהינה יותר מסך כל חלקיה בכך שהפרספקטיבה הלחימתית גדולה יותר וזורמת בין המצבים הקרביים.

באקדמיה אנו מתאמנים באומנויות לחימה משולבות MMA Israel בקבוצה איכותית ברמה בגבוהה ביותר בישראל. יחד עם המקצועיות אנו יודעים להתאמן בבטיחות ובאוירה טובה.

36575287_10156375133134840_2994348634952
IMG_1550.JPG
29261215_10156105113724840_2179802744326
bottom of page