top of page

אימון מתחרים

בנבחרת התחרותית שלנו מתאמנים טובי לוחמי ה-MMA וה-ג'יוג'יטסו בארץ.
אימוני הנבחרת בתקיימים באופן סדיר מחוץ למערכת הפתוחה לקהל הרחב אשר מתמקדים בדרילים ואימוני נפח חזרתיים בעצימות גבוהה. לוחמים מנבחרות שונות מצטרפים אלינו על מנת לחזק צדדים שונים בלחימה ולהפגש עם לוחמים אחרים לאימון. אימוני מתחרים אינם פתוחים לכל מתאמן/ת ויש לקבל אישור מהמאמן.

אימון מתחרים.jpg
IMG_1548.JPG
IMG_2264.JPG
bottom of page