“.There is no losing in JiuJitsu, you either win or you learn”

לרוץ או לא לרוץ

כתב - יונתן גלזר

 

למה פעילות גופנית משפרת כושר?

 

פיזיולוגים של ספורט מתארים שלושה פרמטרים עיקריים שמשתפרים וקובעים את הכושר שלך, מדדים אלו הינם ה -

VOmax (או קיבולת אירובית), סף חומצת החלב (לקטאט), כלכלה (Economy).

 

מדד ראשון – VOmax

קיבולת אירובית מוגדרת כיכולת לצרוך חמצן לצורך יצירת אנרגיה, המשמעות של המדד הזה היא בעיקרה כלי להערכת תפוקת הלב. (האות V מסמנת נפח, O2 מסמן חמצן).

נסביר כי העורקים יוצאים מהלב ומובילים דם מחומצן לרקמות הגוף השונות, הוורידים מנקזים את הדם מן הרקמות ומחזירים אותו ללב ע"מ להתחמצן שוב, למעשה ההפרש בחמצן בין העורקים לוורדים מעיד על ניצולת הגוף את החמצן, אם ההפרש גדול זה מעיד על צריכה טובה של חמצן, אם ההפרש קטן זה אומר שהרקמות לא צורכות כהלכה את החמצן.

אחד הפרמטרים המשמעותיים כאן זה היכולת של הלב לפמפם דם ולפנות אותו בכמויות מספקות ע"מ לשמור על ההפרש הזה, לכן כתבתי כי זהו כלי מעולה להערכת תפקוד הלב, לב שיצליח להעביר הרבה דם בזמן קצר ייתן לגוף ניצולת חמצן עם הפרש גבוה, בנוסף יש דברים אחרים שישפיעו על מדד זה כמו משקל גוף (משקל גוף נמוך מקושר עם קיבולת אירובית יותר גבוהה), מין (גברים בעלי יותר קיבולת מנשים) ועוד.

קצת נוסחאות:

תפוקת לב – נפח פעימה כפול קצב לב (Cardiac Out Put = Stroke Volume*Heart Rate)

 נמדד בליטר לדקה (Liter/Mimute).

 - VOmaxתפוקת לב כפול ההפרש בחמצן בין העורקים לוורידים,

נמדד ב מיליליטר לקילוגרם לדקה (Ml/Kg/Minute).

 ( VOmax =Cardiac Out Put*(Arterial O– Venus O2 

 

תרשים של המערכת העורקית והוורידית:

 

go TOP