“There is no losing in JiuJitsu, you either win or you learn”

טכניקות

וריאציה לנעילת כתף/מרפק קרוב מסייד
וריאציה לנעילת כתף/מרפק קרוב מסייד
וריאציה לנעילת כתף/מרפק קרוב מסייד לחץ לצפייה

וריאציה לנעילת כתף/מרפק קרוב מסייד

סוו'יפ מדלריוה גארד (וריאציה)
סוו'יפ מדלריוה גארד (וריאציה)
סוו'יפ מדלריוה גארד (וריאציה) לחץ לצפייה

סוו'יפ מדלריוה גארד (וריאציה)

פתיחת יריב על הבטן לבריח יד ישרה
פתיחת יריב על הבטן לבריח יד ישרה
פתיחת יריב על הבטן לבריח יד ישרה לחץ לצפייה

פתיחת יריב על הבטן לבריח יד ישרה

שחרור אחיזת דש והטלת כיסא לאחור
שחרור אחיזת דש והטלת כיסא לאחור
שחרור אחיזת דש והטלת כיסא לאחור לחץ לצפייה

שחרור אחיזת דש והטלת כיסא לאחור

הטלת טאי-אוטושי מתפיסת 2 ידיים בשרוול היריב
הטלת טאי-אוטושי מתפיסת 2 ידיים בשרוול היריב
הטלת טאי-אוטושי מתפיסת 2 ידיים בשרוול היריב לחץ לצפייה

הטלת טאי-אוטושי מתפיסת 2 ידיים בשרוול היריב

הטלת או-גושי כהמשכיות לניסיון אחיזה עליונה של יריב
הטלת או-גושי כהמשכיות לניסיון אחיזה עליונה של יריב
הטלת או-גושי כהמשכיות לניסיון אחיזה עליונה של יריב לחץ לצפייה

הטלת או-גושי כהמשכיות לניסיון אחיזה עליונה של יריב

הכנת יד קרובה להתקפה מסייד
הכנת יד קרובה להתקפה מסייד
הכנת יד קרובה להתקפה מסייד לחץ לצפייה

הכנת יד קרובה להתקפה מסייד

הטלת גריפת רגל חיצונית לאחר ניסיון הטלה של היריב
הטלת גריפת רגל חיצונית לאחר ניסיון הטלה של היריב
הטלת גריפת רגל חיצונית לאחר ניסיון הטלה של היריב לחץ לצפייה

הטלת גריפת רגל חיצונית לאחר ניסיון הטלה של היריב

ממאונט ל-S מאונט ונעילת יד ישרה
ממאונט ל-S מאונט ונעילת יד ישרה
ממאונט ל-S מאונט ונעילת יד ישרה לחץ לצפייה

ממאונט ל-S מאונט ונעילת יד ישרה

רוצים לקבל עדכונים על טכניקות חדשות?

הירשמו לניוזלטר:

go TOP